Privacy verklaring

Wij respecteren en beschermen de privacy van alle gebruikers van onze websites. Wij spannen zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld. Wij verzamelen geen persoonlijke informatie van u behalve als u ons die informatie verschaft. Als u zich registreert op onze website zullen wij u om bepaalde informatie vragen. Dit doen wij alleen om u de aangeboden diensten te kunnen leveren en om uw identiteit te kunnen verifiëren als u inlogt. Wij zullen uw gegevens verder niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.

Dataverkeer

Elke keer als een bezoeker deze website bezoekt, wordt informatie over deze bezoeker verzameld, inclusief domein naam / IP adres, browser en platform, duur van het bezoek, pagina´s bezocht en uitgevoerde ´searches´. Deze statistieken worden gebruikt om ons te helpen bij het verbeteren van onze website.

Cookies

Een cookie is een stukje informatie die via onze website naar uw browser wordt gezonden. Deze informatie wordt vervolgens bewaard op uw systeem. Een cookie zorgt ervoor dat onze website informatie over uw voorkeuren kan onthouden totdat u de ´browser window´ verlaat (als de cookie tijdelijk is) of totdat u de cookie onbruikbaar maakt of delete. Cookies bevatten niet meer informatie dan dat u verschaft, en ze kunnen uw harddrive niet ´binnenvallen´ en terugkeren naar de zender met persoonlijke of andere informatie van uw computer. Als u geen gebruik wilt maken van een cookie, kunt u nog wel onze website bekijken.

Email en formulieren

Over het algemeen reageren we op al uw e-mail vragen, informatie- of serviceverzoeken, en andere vragen die binnenkomen. We kunnen deze correspondentie bewaren om onze producten, services en website te verbeteren.

Links naar andere websites

De website bevat links naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacy wetgeving door deze derden.

Wijziging van privacy policy

Indien wij mochten besluiten haar Privacy Policy te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in deze Privacy Policy.

Vragen en verzoeken

Als u vragen of verzoeken heeft over ons privacy-beleid dan kunt u gebruik maken van ons contactformulier.